Predmeti

FU2VUNM2
Vizuelna umjetnost i novi mediji

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: