Predmeti

FU2SK
Savremena književnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: