Predmeti

FU2TF
Teorija filma

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je uvođenje u analitičku obradu audio-vizuelnih djela, uz upoznavanje sa ključnim pojmovima audio-vizuelnog jezika poput: kadrova, scene, sekvence (Skripta audio-vizuelnog jezika). Značajan dio predavanja usmjeren je i na uvođenje u karakteristike filmskih planova (Skripta audio-vizuelnog jezika). Fokus se stavlja i na prikazivanje primjera kratke forme (određenih scena/sekvenci iz filmova sa liste), interakciju kroz diskusiju, unakrsna pitanja itd. Kao najvažniji ishod učenja izdvaja se argumentovano iznošenje stavova u okviru struče analize, metodologije i principa filmske teorije. 

Angažovani predavači: