Predmeti

FU3IMU
Istorija moderne umjetnosti

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: