Predmeti

FU3IMU
Istorija moderne umjetnosti

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Cilj izučavanja ovog predmeta pronalazi se u upoznavanju sa tekovinama istorije, teorije i kritike moderne umjetnosti 20. vijeka, od uvoda u modernizam i kurbeovskog totalnog realizma do 50ih godina 20. vijeka. Naročito je dat naglasak na komparativno i kritičko mišljenje putem upotrebe hrestomatije i dodatne literature ako bi se studenti osposibili i podstakli na samostalan istraživački rad. Sa studentima se vrši analiza pojedinačnih umjetničkih i stilskih tendencija kako bi u skladu sa svojim interesovanjima započeli analizu, istraživački proces na tematikama, studijama slučajeva i problemima određene tendencije koje bi bile poučne za njihovo analitičko i kritičko mišljenje u samostalnom radu.

Angažovani predavači: