Predavači

Asistent
dr Luka Rakojević

Asistent dr Luka Rakojević je rođen 28. septembra 1991. godine u Nikšiću. U istom gradu je završio Osnovnu školu „Olga Golović“ i Gimnaziju „Stojan Cerović“. Na Fakultetu umjetnosti je završio osnovne (prosjek 9,89), specijalističke (prosjek 10,00) i magistarske studije (9,87).  Diplomirao je ocjenom 10 kod prof. dr Maje Đurić i magistrirao ocjenom 10 kod prof. dr Tonka Maroevića. Ima titulu magistra teorije savremene umjetnosti. Trenutno je na doktorskim studijama.

Tokom osnovnih i specijalističkih studija bio je saradnik i urednik rubrike za kulturu studentskog portala tragom.me. Učesnik je sedam međunarodnih naučnih skupova u zemlji i regionu. Apstrakt rada je objavio i na VI International Forum for Doctoral Candidates in East European Art History, Berlin, organized by the Chair of East European Art History, Humboldt University Berlin (maj 2019).

Autor je teksta Splin slikara za monografiju akademskog slikara Pera Nikčevića (Boka, 2016) i pisac brojnih tekstova za časopise koji se bave različitim sferama umjetnosti i kulture. Tekstove je objavljivao i u časopisima profilisanim ka humanističkim studijama. Koautor je jedne publikacije objavljene na engleskom jeziku. Objavio je više književnih tekstova u zbirkama poezije i proze.

Dobitnik je većeg broja studentskih nagrada, kao i Nagrade Najbolji mladi strip teoretičar Balkana 2017. u Leskovcu. Autor je tekstova za više kataloga izložbi, učesnik književnih promocija i predavač na različitim manifestacijama. Držao je predavanja po pozivu u mnogim institucijama kulture širom Crne Gore i na brojnim događajima i tribinama.

Bio je angažovan na izradi Leksikona likovne umjetnosti Crne Gore kao sekretar Redakcije i autor nekoliko tekstova, i kao autor dva članka za Leksikon etnografije Crne Gore, koje realizuje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Jedan je od autora tekstova za projekat Njegoševa.me. Bilježi i angažman na projektu Interactive cultural digital map of Montenegro.

Fakultet umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica (osnovne studije 9,89; spec. studije 10,00 i master 9,87). Doktorirao je na Fakultetu umjetnosti 2022. godine odbranivši rad na temu "Zemlja stripa (iz)van sebe" sa ocjenom 10, a pod mentorstvom profesorice Maje Đurić. 


Skupovi:


Prvi međunarodni simpozij mladih povijesničara umjetnosti u Splitu (maj 2015)
IV međunarodni kongres studenata povijesti umjetnosti u Zagrebu (novembar 2015)
Drugi međunarodni simpozij mladih povijesničara umjetnosti u Splitu (april 2016)
(Dis)kontinuiteti – Kongres studenata književnosti i istorije umjetnosti u Beogradu (april 2016)
Filološki dani I – Cetinje (septembar 2017)
Otherness in literature and art – Novi Sad (septembar 2018)
Filološki dani I – Cetinje (septembar 2019)Nagrade:


Nagrada 19. decembar 2013.
Nagrada dr phil. Vladimir Vukićević 2013.
Nagrada Student godine FU 2013.
Nagrada 18. septembar 2014.
Nagrada Najbolji mladi strip teoretičar Balkana 2017. (Smotra stripa mladih, Leskovac)

 

Bibliografija:

 

- Luka Rakojević, „RATKO BOŽOVIĆ, Povratak bliskosti, JU Narodna biblioteka Njegoš, Nikšić, 2020.“, Humanističke studije, HS, UDG, Podgorica, 2021, 153-156.

https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj9/9-2021(10).pdf

- Luka Rakojević, N. Vukčević, „ĐURO ŠUŠNJIĆ, Sjaj odlomka: Prilozi otvorenoj antropologiji, UDG — Fakultet umjetnosti, Podgorica, 2019.“, Humanističke studije, HS, UDG, Podgorica, 2019, 107-111.

https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj6/6-2019(9).pdf 

- Luka Rakojević, City and identity – Cultural map of Nikšić, VI International Forum for Doctoral Candidates in East European Art History, Chair of East European Art History, Humboldt University, Berlin, 2019.

http://www.kunstgeschichte.hu-berlin.de/wp-content/uploads/2019/03/Rakojevi%C4%87-Luka-paper-2019.pdf

- Luka Rakojević, et. al, O jeziku stripa Dušana Vukotića, Cetinjski filološki dani, FCJK, 2018, 393-401.

https://www.researchgate.net/publication/331732951_O_jeziku_stripa_Dusana_Vukotica

- Luka Rakojević, „Dilan Dog — dnevnik, Veseli četvrtak, Beograd, 2018.“, Humanističke studije, HS, UDG, Podgorica, 2018, 145-148.

https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj4/4-2018(11).pdf

- Luka Rakojević, „Dilan Dog — dnevnik, Veseli četvrtak, Beograd, 2018.“, Humanističke studije, HS, UDG, Podgorica, 2018, 145-148.

https://humanistickestudije.me/wp-content/uploads/arhiva/broj4/4-2018(11).pdf

- Л. Ракојевић, Н. Вукчевић, Анализа везе телевизијских реклама за пиво и фудбала, Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 10, год. X, 2018, 253-266.

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2560-3205/2018/2560-32051810253V.pdf

- Luka Rakojević, Plovidba svijetom stripa, OKF, 2017.

https://okf-cetinje.org/luka-rakojevic-plovidba-svijetom-stripa/

- Luka Rakojević, Jedan Felinijev put, 1. Međunarodni simpozij mladih povjesničara umjetnosti u Splitu 2015, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015, 55-57. ISBN:978-953-7395-72-8;

https://www.ffst.unist.hr/_download/repository/Knjizica-sazetaka_1_simpozij_pum_st_2015.pdf

- Luka Rakojević, „Slobodan Vukajlović“, Pogled: Časopis inženjerske komore Crne Gore, III, 6, jul 2013, 92-94.

http://www.ingkomora.me/ikcg_sajt/cms/public/image/publikacije/2236.pdf

dr Luka Rakojević