Predavači

-
mr Luka Rakojević

Obrazovanje
Fakultet umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica (osnovne studije 9,89; spec. studije 10,00 i master 9,87)

Skupovi
Prvi međunarodni simpozij mladih povijesničara umjetnosti u Splitu (maj 2015)
IV međunarodni kongres studenata povijesti umjetnosti u Zagrebu (novembar 2015)
Drugi međunarodni simpozij mladih povijesničara umjetnosti u Splitu (april 2016)
(Dis)kontinuiteti – Kongres studenata književnosti i istorije umjetnosti u Beogradu (april 2016)
Filološki dani I – Cetinje (septembar 2017)
Otherness in literature and art – Novi Sad (septembar 2018)
Filološki dani I – Cetinje (septembar 2019)

Nagrade
Nagrada 19. decembar 2013.
Nagrada dr phil. Vladimir Vukićević 2013.
Nagrada Student godine FU 2013.
Nagrada 18. septembar 2014.
Nagrada Najbolji mladi strip teoretičar Balkana 2017. (Smotra stripa mladih, Leskovac)

Image not available