Predmeti

EMFU8
Etnografija Mediterana

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: