Predmeti

FU7UM
Umjetnost moderne

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 40
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: