Predmeti

FU3ISU
Istorija savremene umjetnosti

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: