Predmeti

FU3ISU
Istorija savremene umjetnosti

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje studenata sa tendencijama savremene umjetnosti, počevši od perioda nakon Drugog svjetskog rata kada dolazi do prekretnice za umjetnički svijet, čiji se centar premjestio u Njujork. Počelo je otkrivanje strukture “vizuelnog jezika” i složenih načina na koje on može biti iskorišćen u prikazivanju ideja i mišljenja, pa čak i kao sredstvo obmane i manipulacije.

Angažovani predavači: