Predmeti

FU1TK1
Teorija književnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje sa koncepcijama teorije proze, teorije romana i teorije novele; klasifikacijom književnih vrsta, te usmenih i pisanih proznih vrsta i žanrova. Izučava se i istorijski razvoj proze i značenja romana i novele, kao i temeljni pojmovi analize proze: tema, motiv, pripovjedač, lik, fabula, siže i promjene u njihovoj upotrebi. Daje se osvrt na mimetičke, strukturalističke (naratološke) i poststrukturalističke teorije proze.

Cilj je sticanje uvida u temeljnu problematiku određenja i tipova naucnih analiza proze, uz upoznavanje sa karakterizacijom ključnih žanrova i mogućih načina analize proznih književnih djela. Pri tom se fokusira i na kulturnoistorijsko  značenje i važnost romana i novele.  

Angažovani predavači: