Predmeti

PDI
Postavljanje i dizajn izložbi (Modul: Naučno istraživački)

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

...

Angažovani predavači: