Predmeti

MFM
Menadžment u filmu i medijima (Modul: Menadžment u kulturi)

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

..

Angažovani predavači: