Predmeti

MI
Metodologija istraživanja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 20
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

--

Angažovani predavači: