Predmeti

IP
Istraživački projekat

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 20
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

...

Angažovani predavači: