Predmeti

TI
Teorija igre

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 15
Smjer: Teorija moderne i savremene umjetnosti

...

Angažovani predavači: