Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Radosav Božović

Prof. dr Radosav Ratko Božović (Banja Luka, 1934) književnik je i kulturolog. Bio je redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu (za predmete: Teorija kulture, Sociologija kulture, Kulturna politika, Javno mnjenje). Bio je dugogodišnji šef Katedre za novinarstvo i političku sociologiju.

Gimnaziju je završio u Nikšiću, a Filozofski fakultet u Beogradu 1959. godine. Magistrirao je 1967, a doktorirao 1971.godine. Uža specijalizacija su mu oblasti teorije i sociologije kulture, sociologije slobodnog vremena i sociologije umjetnosti. Držao je predavanja i na redovnim i na postdiplomskim studijama. Bio je rukovodilac smjera Sociologija kulture i kulturna politika na postdiplomskim studijama Fakulteta političkih nauka, gdje je držao predavanja iz predmeta Teorija i sociologija kulture, Kulturna politika i Fenomeni modernog svijeta. Bio je profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti i Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu (za predmet: Sociologija umetnosti), na Filološkom fakultetu u Beogradu na smjeru Sociologija jezika i književnosti postdiplomskih studija (za predmet: Sociologija masovnih komunikacija) i na postdiplomskim studijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (za predmet: Kultura urbanog vremena). Predavao je Teoriju kulture i Sociologiju masovnog komuniciranja na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Predavao je Teoriju kulture na Fakultetu vizuelnih umjetnosti u Podgorici. Deset godina proveo je kao profesor Sociologije kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Bio je jugoslovenski dopisnik francuskog časopisa za svjetsku politiku Démocratie Nouvelle (Nova demokratija) i urednik edicije „Kultura i društvo” (IP „Vuk Karadžić”, Beograd) i biblioteke „Poenta” (IP „Unireks”, Nikšić).Studijski je boravio u Parizu 1972 - 1973. godine, a u Njujorku 1986, 1992, 2006. Trenutno predaje Sociologiju umjetnosti, Estetiku, Teoriju igre i Postmodernizam na Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.

 

Selektivna bibliografija

 

Knjige

1972.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Metamorfoze igre (Biblioteka Kultura i društvo). Beograd:
  Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, 1972. 256 str. [COBISS.SR-ID 93512204]

1975.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Iskušenja slobodnog vremena (Mala edicija Ideja). Beograd: Predsedništvo Konferencije Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, 1975. 272 str. [COBISS.SR-ID 116036615]

1977.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Nepogrešivi su stvaralački mrtvi. Razgovor sa Zoranom Sekulićem. Ideje 4/77, str. 178.

1978.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Nedoumice: (oko kulture) (Samoupravljanje u teoriji i praksi). Subotica: Radnički univerzitet „Veljko Vlahović”, 1978. 176 str. [COBISS.SR-ID 12540423]

1979.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Iskušenja slobodnog vremena. [2. izd.]. – Beograd: Mladost, 1979 (Beograd: Srboštampa). – X, 272 str.; 16 cm. – (Mala edicija „Ideja”) [COBISS.SR-ID 131155463]

1984.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Lavirinti kulture (Biblioteka Ideje, kolo 7). Beograd: Radnička štampa, 1984. 214 str. [COBISS.SR-ID 1137673]

 

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Pod znakom pitanja (Biblioteka Posebna izdanja). Titograd: Univerzitetska riječ, 1985. 277 str. [COBISS.SR-ID 25192967]

1989.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kroz crveno, (Biblioteka Sloboda). Beograd: Sloboda, 1989. 175 str. ISBN 86-421-0099-0. [COBISS.SR-ID 7142146]

1990.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kult-ura. – Valjevo: „Milić Rakić”; Beograd: Naučna knjiga, 1990 (Valjevo: „Milić Rakić”). – 363 str.; 20 cm. – (Biblioteka Zajednička izdanja; knj. 12) [COBISS.SR-ID 458508]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Noćna mora. – Beograd: Književne novine; Nikšić: Univerzitetska riječ, 1990 (Subotica: Birografika). – 185 str.; 20 cm. – (Biblioteka Posebna izdanja / Književne novine).

1993.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Izveštaj iz ludnice (Biblioteka Posebna izdanja). Beograd: Vidici; Nikšić: Unirex, 1993. 262 str. ISBN 86-427-0352-0. [COBISS.SR-ID 703760]

1997.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Iskušenja slobodnog vremena. 3. izd. Beograd: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa, 1997. 272 str. [COBISS.SR-ID 129939463]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Razbijeno ogledalo (Biblioteka Posebna izdanja). Beograd: Savana; Novi Sad: Prometej, 1996. 178 str., ilustr. ISBN 86-82819-02-3. [COBISS.SR-ID 111961095]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Nulta tačka. Beograd: Čigoja štampa, 1997. 188 str. [COBISS.SR-ID 129620743]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Putovanje u noć. Beograd: Čigoja štampa, 1997. 185 str. [COBISS.SR-ID 128396551]

1998.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Lavirinti kulture, (Biblioteka Politeia). 2. dopunjeno izd. Beo-
  grad: Fakultet političkih nauka: Čigoja štampa, 1998. 227 str. [COBISS.SR-ID 66428684]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Sedmorica iz Stradije. Novi Sad: Tiski cvet, 1998. 200 str. ISBN 86-7264-008-X

1999.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Bez maske. Nikšić: Aniz-Onogošt, 1999. 212 str. [COBISS.SR-ID 3028752]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Uzaludna knjiga (Biblioteka Agora). Beograd: Čigoja štampa; Nikšić: Onogošt, 1999. 131 str. [COBISS.SR-ID 75633676)

2000.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Dominacija i otpor. Beograd: Čigoja štampa: Fakultet političkih nauka, 2002. 269 str. ISBN 86-7558-036-3. [COBISS.SR-ID 176120071]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Sedmo nebo. Nikšić: Onogošt; Beograd: Čigoja štampa, 2000. 175 str. [COBISS.SR-ID 160317703]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Dnevnik 2000. Beograd: Čigoja štampa, 2000. 161 str. [COBISSID167090695]
 4. Nedoumice Ratka Božovića. Razgovor sa Milošem Jevtićem. Čigoja štampa, 2002. str. 194, ISBN 86-7558-074-6
 5. BOŽOVIĆ, Ratko. U traganju za dokolicom. Podgorica: Pobjeda, 2004. 243 str. ISBN 86-309-0189-6. [COBISS.SR-ID 188373511]
 6. BOŽOVIĆ, Ratko. Sumrak vrlina. Biblioteka Svici 1. Beograd: Čigoja štampa, 2004. 171 str. ISBN 86-7558-232-3 (COBISS:SR-ID 114837772)

2006.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Leksikon kulturologije (Edicija Leksikoni, kolo 1). 1. izd. Beograd: Agencija Matić, 2006. 312 str. ISBN 86-83469-87-5. [COBISS.SR-ID 135113484]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Ludosti uma. Beograd: Čigoja štampa, 2006. 421 str. ISBN 86-7558-399-0. [COBISS.SR-ID 127950604]

2007.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Od Stradije do Stradije, 1–2 (Biblioteka Unikum, 2). Novi Sad: Stylos: Ilijada, 2007. 293, 350 str. ISBN 978-86-7473-334-9. [COBISS.SR-ID 224160519]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Poenta (Biblioteka Poenta). Beograd: Čigoja štampa, 2007. 285 str. ISBN 978-86-7558-534-3. [COBISS.SR-ID 144000524]

2008.

 1. BOZOVICH, Ratko. Play: The foundation of culture. Bloomington: iUniverse, 2008. XV, 230 p. ISBN 978-0-595-52677-2. [COBISS.SR-ID 518033239]

2009.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Psi i njihovi prijatelji. Beograd: Čigoja štampa, 2009. 233 str.; fotogr.; 22 cm. (COBISS.SR-ID 168285452)

2010.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Ram za sliku. Beograd: Čigoja štampa, 2010. 523 str. ISBN 978-86-7558-708-8. [COBISS.SR-ID 172300044]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Tišina dokolice, (Biblioteka Poenta). Beograd: Čigoja štampa, 2010. 427 str. ISBN 978-86-7558-748-4. [COBISS.SR-ID 178941196]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Prijatelj. Beograd: Čigoja štampa, 2010 (Beograd: Čigoja štampa). – 409 str.; fotogr.; 21 cm. (COBISS.SR-ID 173493260)
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Sedmorica protiv Mene [karikature Darko Drljević]. Podgorica: Udruženje humorista i satiričara Crne Gore, 2010 (Podgorica: Grafo Bale). – 255 str.; ilustr.; 21 cm. (COBISS.SR-ID 16941584)

2011.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. O psima i ljudima. Beograd: Čigoja štampa, 2011 (Beograd: Čigoja štampa). – 318 str.; fotogr.; 21 cm. (COBISS.SR-ID 184719628)

2012.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Moje simpatije. Beograd: Čigoja štampa, 2012. 316 str. ISBN 978-86-7558-896-2. [COBISS.SR-ID 190102284]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Šapa u ruci. Beograd: Čigoja štampa, 2012 (Beograd: Čigoja štampa). – 466 str.; fotogr.; 21 cm. (COBISS.SR-ID 190528780)

2013.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Moje simpatije. 2. dopunjeno izd. Beograd: Čigoja štampa, 2013. 343 str. ISBN 978-86-531-0013-1. [COBISS.SR-ID 201958156]

2014.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Neošišani. Beograd: Čigoja štampa, 2014. 245 str. ISBN 978-86-531-0043-8. [COBISS.SR-ID 206268428]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Igra ili ništa. Beograd: Čigoja štampa, 2014. 229 str. ISBN 978-86-531-0058-2. [COBISS.SR-ID 207742220]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko, RAJIĆ, Marijana. Ne ostavljaj me. Beograd: Čigoja štampa, 2014. 460 str., fotogr. ISBN 978-86-531-0095-7. [COBISS.SR-ID 210746636]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Šapa u ruci. 2. izd. Beograd: Čigoja štampa, 2014 (Beograd: Čigoja štampa) 466 str.; fotogr.; 21 cm. (COBISS.SR-ID 209268236)

2015.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Bravure duha. Banja Luka: Književna zajednica „Vaso Pelagić”, 2015. 284 str., autorova slika. ISBN 978-99955-94-15-2. [COBISS.SR-ID 5378328]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Paradoksi medijske slobode. Nikšić: Časopis „Medijska kultura”, 2015. 189 str. [COBISS.SR-ID 518033751]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko, RAJIĆ, Marijana. Tragovima moga psa. Beograd: Čigoja štampa, 2015 (Beograd: Čigoja štampa). – 318 str.; fotogr.; 21 cm. (COBISS.SR-ID 218532620)

 

2016.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Molitva osame (Biblioteka Poenta). Beograd: Čigoja štampa, 2016. 456 str. ISBN 978-86-531-0266-1. [COBISS.SR-ID 226808332]

2017.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko, RAJIĆ, Marijana. Sjaj u očima. Beograd: Čigoja štampa, 2017. 371 str.; fotogr. ISBN 978-86-531-0308-8. [COBISS.SR-ID 236620556]

 

 

Studije u publikacijama

2001.

 1. USKOKOVIĆ, Dragan. Čomige: komedije. – Izbor i predgovor Ratko Božović. Beograd: D. Uskoković, 2001. XXV, 161 str., ilustr. ISBN 86-902263-1-1. [COBISS.SR-ID 170079751]

1972.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kultura i novi univerzitet. U: GONČIN, Milorad (ur.). Kongres kulturne akcije u SR Srbiji: Kragujevac 28, 29. i 30. oktobar 1971. [Beograd]: Republička konferencija SSRN SR Srbije, 1972, str. 468–473. [COBISS.SR-ID 521617813]

1988.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Sinteza kao kultura. U: OBRADOVIĆ, Dragiša (ur.). Sinteza i kultura (Sinteze, knj. 5). Vrnjačka Banja: Kulturni centar; Beograd: Marksistički centar CK SK Srbije: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije, 1988, str. 34–37. [COBISS.SR-ID 20180738]

1996.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Dileme o zločinu i kazni. U: Smrtna kazna: večna dilema: (pravni, sociološki, psihološki, etički i religijski aspekt): Herceg Novi od 7. do 9. novembra 1996. [B. m.]: Srpsko udruženje za krivično pravo: Udruženje za krivično pravo Crne Gore: Savezno ministarstvo pravde [1996], str. 35–42. [COBISS.SR-ID 516278716]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Kultura i kvalitet obrazovanja. U: GROZDANIĆ, Radmila (ur.). Sistem kvaliteta u obrazovanju prema zahtevima serije standarda JUS ISO 9000: zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije (16–18. maj 1996. u Beogradu) (Zbornici radova, 3). Beograd, 1996, str. 128–132. [COBISS.SR-ID 15373839]

1998.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Karneval duha. U: ČUPIĆ, Čedomir (ur.). Duh vedrine: kultura protesta – protest kulture: (građanski i studentski protest 96–97) (Biblioteka Agora). Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta, 1998, str. 7–11. [COBISS.SR-ID 518037847]

1999.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kontrolisana stvarnost i individualne dosade. U: BOŽOVIĆ, Ratko et al. Moral i psihijatrija. Savremeni čovek i savremena psihijatrija. Beograd: Institut za mentalno zdravlje, 1999, str. 95–104. [COBISS.SR-ID 79921154]

2001.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Uspostavljanje dijaloga na razlikama. U: VUKOMANOVIĆ, Milan (ur.), VUČINIĆ, Marinko (ur.). Interreligijski dijalog kao vid pomeranja u Jugoistočnoj Evropi = Inter-religious dijalogue as a way of reconciliation in South Eastern Europe. Beograd: Beogradska otvorena škola, 2001, str. 128–132. [COBISS.SR-ID 86232322]

2002.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kulturno-sociološki aspekt ili etička paradigma: (Nespokojno razmišljanje). U: DONATI, Nada (ur.). Stanje i perspektive prognanih i raseljenih sa Kosova i Metohije u Srbiji: zbornik (Biblioteka Dokumenti). Beograd: Udruženje za planiranje porodice i razvoj stanovništva Srbije: Triptih, 2002, str. 17–19. [COBISS.SR-ID 514096802]

2004.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Dominacija medijske kulture. U: KELNER, Daglas, Medijska kultura, Beograd: Clio, 2004, str. 578–597 [COBISS.SR-ID 114579980]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Bard našeg glumišta. U: JOVANOVIĆ, Raško V. (ur.). Petar Banićević: [monografija]. Beograd: Savez dramskih umetnika Srbije, 2006, str. 13–1. [COBISS.SR-ID 518034519]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Dijalog u nedostatku dokaza: (Prilog medijskoj kulturi). U: ULJAREVIĆ, Daliborka (ur.), ŠUŠNJIĆ, Đuro. 21 priča o demokratiji. Podgorica: Centar za građansko obrazovanje, 2005, str. 151–162. [COBISS.SR-ID 518041687]

2007.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Nulta tačka politike: blokada, stagnacija, regresija. U: VUJADINOVIĆ, Dragica (ur.), GOATI, Vladimir (ur.). Između autoritarizma i demokratije. Knj. 3 = Nacionalni i državni interes moderne Srbije. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung: Cedet, 2007, str. 143–161. [COBISS.SR-ID 518035799]

2008.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Pjesma u kamenu. U: MIJUŠKOVIĆ, Mijo. Mijo Mijušković: skulpture u kamenu. Subotica: Otvoreni univerzitet, 2008, str. 23–28. [COBISS.SR-ID 518039895]

 

2009.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Beograd – prestonica kulture. U: PAVLOVIĆ, Vukašin (ur.), ORLOVIĆ, Slaviša (ur.). Beograd, demokratska metropola. Beograd: Univerzitet, Fakultet političkih nauka: Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, 2009, str. 73–94. [COBISS.SR-ID 518036055]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Ground Zero of politics – Blokade, Stagnation and Regression. U: VUJADINOVIĆ, Dragica (ur.), GOATI, Vladimir (ur.). Between Authoritarianism and Democracy. Vol. 3, Serbia at the Political Crossroads. Belgrade: Friedrich Ebert Stiftung: Cedet, 2009, str. 157–177. [COBISS.SR-ID 518038615]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Đurologija: (skica za stvaralački portret). U: VUKOMANOVIĆ, Milan (ur.). Izvan igre, na putu: zbornik u čast profesora Đura Šušnjića. Beograd: Čigoja štampa, 2009, str. 13–41. [COBISS.SR-ID 518041431]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Mudrac erudit. U: MILINKOVIĆ, Dragan (ur.). Svedočenja o Ratku Đuroviću (Edicija Poetike/Etike, knj. 3). Beograd: Filmski centar Srbije; Podgorica: Crnogorska kinoteka, 2009, str. 43–45. [COBISS.SR-ID 518036311]

2010.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Moral po meri mržnje. U: BRAJOVIĆ, Rade (ur.). Devedesete danas (Edicija Posebna izdanja). Beograd: Čigoja štampa, 2010, str. 137–167. [COBISS.SR-ID 518038103]

 

2011.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Na tragu ideja Esada Ćimića. U: SKLEDAR, Nikola (ur.). Esadu Ćimiću u čast: zbornik radova povodom 80 godina života. Zadar: Sveučilište, 2011, str. 153–174. [COBISS.SR-ID 518042199]

2012.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Tema koja je odabrala pisca. U: ERAKOVIĆ, Danilo, Seoba duša. Podgorica: Oktoih; Beograd: Štampar Makarije, 2012, str. 349–354 [COBIS.CG-ID 20638992]

2015.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Igra i dokolica u globalnom svijetu: fragmenti. U: VUKOTIĆ, Veselin (ur.) et al. Globalizacija i kultura. Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 2015, str. 38–43. [COBISS.SR-ID 221911564]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Nedovršena dovršenost. U: Vrtlog iluzije. 2. izd. Beograd: Čigoja štampa, 2015, str. 5–7. [COBISS.SR-ID 518035031]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Umetnička sinteza: Tragom romana „Dželat” Slobodana Gavrilovića. U: Dželat pod lupom (Biblioteka Posebna izdanja). Beograd: Albatros plus, 2015, str. 17–28. [COBISS.SR-ID 518036823]

 

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Od anarhizma palanke do globalne homogenizacije. U: VUKOTIĆ, Veselin (ur.) et al. Globalizacija i izolacionizam. Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, 2017, str. 40–51. [COBISS.SR-ID 518037079]

 

Časopisi i publikacije

1972.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Igra u krugu teskobe. Ideje, ISSN 0350-6339, 1972, god. III, 5–6, str. 91–122. [COBISS.SR-ID 178989575]

1973.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Usud igre: fragmenti. Treći program, ISSN 0564-7010, 1973, br. 4 (jesen), str. 243–281. [COBISS.SR-ID 518033495]

1979.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. O naličju nauke. Ulaznica, ISSN 0503-1362, 1979, god. 13, br. 67, str. 27–33. [COBISS.SR-ID 189093895]

1980.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Od igre do stvaralaštva. Polja, ISSN 0032-3578, avg–sept. 1980, god. 26, br. 258/259, str. 252–254. [COBISS.SR-ID 86504199]

1981.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Potrošnja sreće. Polja, ISSN 0032-3578, feb. 1981, god. 27, br. 264, str. 83–85. [COBISS.SR-ID 75517447]

1982.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Granice takmičenja: ka fenomenologiji takmičenja. Polja, ISSN 0032-3578, april 1982, god. 28, br. 278, str. 159–161. [COBISS.SR-ID 29651975]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Nadmoć otpora: marginalije o politici u kulturi. Polja, ISSN 0032-3578, avg–sept. 1982, god. 28, br. 282/283, str. 317–319. [COBISS.SR-ID 76768775]

1983.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Raspadanje dijaloga. Polja, ISSN 0032-3578, jan. 1983, god. 29, br. 287, str. 3–5. [COBISS.SR-ID 77032199]

1984.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Šta je kultura? Zastava, ISSN 0352-292X, 1984, god. 2, br. 5, str. 57–68. [COBISS.SR-ID 6165516]

1985.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kultura u strastima deoba. Oko, ISSN 0353-457X, 1985, xIII, 354, str. 6–8. [COBISS.SR-ID 791567]

1986.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Da li je nacionalizam naša sudbina. Gledišta, ISSN 0017-1166, 1986, 11–12, str. 173–175. [COBISS.SR-ID 791311]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Politička akcija kao (ne)kreativna mogućnost. Ovdje, ISSN 0475-1159, 1986, xVIII, 206–207, str. 2–4. [COBISS.SR-ID 792079]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Politička akcija kao (ne)kreativna mogućnost. Politikolo-
  ške studije
  , ISSN 0352-437X, 1986, god. 1, br. 1/4, str. 25–31. [COBISS.SR-ID 20239372]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Sudska pravda nalog za ćutanje. Student, ISSN 0039-2693, 1986, mart, 19, str. 6–7. [COBISS.SR-ID 792335]

1987.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Ambivalentnost društvene pozicije kulture: Jednostrani fragmenti o odnosu kulture i novinarstva. Pogledi, ISSN 0351-2118, 1987, 17, 3–4, str. 46–54. [COBISS.SR-ID 4212239]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Maratonski presing. Borba, ISSN 0350-7440. Beogradsko izd., 1987, april, 11–12, str. 13. [COBISS.SR-ID 4212495]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Prekinuti dijalog ili kriza sporazumevanja. Arhiv za pravne i društvene nauke, ISSN 0004-1270, 1987, god. 73, br. 3/4, str. 415–432. [COBISS.SR-ID 26622220]

1988.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Više manipulacija nego igra. Književna reč, ISSN 0350-4115, 1988, 17, 330, str. 14. [COBISS.SR-ID 12991759]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Đavolska rabota. Borba, ISSN 0350-7440. Beogradsko izd., 1988, jul, 23–24, str. 9. [COBISS.SR-ID 6172431]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Prekinuta komunikacija. Književnost, ISSN 0023-2408, 1988, god. 45, knj. 88, br. 7/8, str. 1223–1227. [COBISS.SR-ID 14000908]

1989.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kultura u nacionalnim bunkerima. Narodna armija, ISSN 0027-7908. Srpsko izd., 44, 2598 (27.04.1989), str. 13. [COBISS.SR-ID 5026818]

 

1990.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Zapisi o intelektualcu. Ovdje, ISSN 0475-1159, 22, 248 (1.1990), str. 9–10. [COBISS.SR-ID 15429378]

1992.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Simulacija demokratije. НИН, ISSN 0027-6685, 2149, str. 14–16. [COBISS.SR-ID 28783362]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Ćutanje kao odgovor. Spone, ISSN 0350-4778, 24, 1–2, str. 166–169. [COBISS.SR-ID 34244354]

1993.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Manojlo Broćić: 1932–1994. Sociološki pregled, ISSN 0085-6320, 27, 1–4, str. 318–320. [COBISS.SR-ID 38255106]

1994.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Nekreativna stvarnost: nacrt za fenomenologiju nekreativnog ponašanja. Socijalna misao, ISSN 0354-401X, 1994, br. 3/4, str. 11–22. [COBISS.SR-ID 43076364]

1995.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Ljubinko Pušić: Čitanje grada. НИН, ISSN 0027-6685. Novi Sad, 1995. [COBISS.SR-ID 46644738]

1996.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Govor slike. Pobjeda, ISSN 0350-4379, 52, 10911, str. 11. [COBISS.SR-ID 46983170]

1998.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Lukićevo shvatanje univerzalizma. Književnost, ISSN 0023-2408, 1998, god. 49, knj. 103, sv. 1/2, str. 11–14. [COBISS.SR-ID 68788748]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Homo amatro: grad kao matrica kulture. Pobjeda, ISSN 0350-4379, 15.08.1998, 54, 11735, str. 13. [COBISS.SR-ID 60649730].

2000.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Vedrina pobune. Matica, ISSN 1450-9059, 2000, god. 1, br. 2, str. 51–58. [COBISS.SR-ID 103672332]

2001.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kič – lakoća postojanja. Učitelj, ISSN 0352-2253, 2001, god. 19, br. 71/72(1/2), str. 139–143. [COBISS.SR-ID 83196418]

2002.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Večita knjiga. Godišnjak biblioteka Srema, ISSN 1450-5592, 2002, za 1997–2001, br. 2, str. 53–54. [COBISS.SR-ID 220689927]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Sumrak dokolice. Koraci, ISSN 0454-3556, 2002, knj. 32, sv. 5/6, str. 127–133. [COBISS.SR-ID 101628684]

 

2003.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Dijalog – geometrija govora: (prilog medijskoj kulturi). Sveske, ISSN 0353-5525, mart 2003, god. 14, br. 67, str. 41–48. [COBISS.SR-ID 192720135]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Kultura i komunikacija. Koraci, ISSN 0454-3556, 2003, knj. 33, sv. 3/4, str. 125–132. [COBISS.SR-ID 110758156]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Narcisova avantura. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, sept. 2003, god. 3, br. 23, str. 16–19. [COBISS.SR-ID 192035591]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Pesme u kamenu. Književnost, ISSN 0023-2408, 2003, knj. [97], sv. 10/12, str. 1335–1340. [COBISS.SR-ID 114812684]

2004.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Virus dosade. Koraci, ISSN 0454-3556, 2004, knj. 34, sv. 3/4, str. 135–142. [COBISS.SR-ID 115117836]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Dominacija medijske kulture. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jun–jul 2004. god. 4, br. 32/33, str. 20–25. [COBISS.SR-ID 196139783]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Zablude i blefiranje: politika i politička kultura. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, dec. 2004, god. 4, br. 38, str. 21–25. [COBISS.SR-ID 208953607]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Književni kritičar u nedostatku dokaza. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, maj 2004, god. 4, br. 31, str. 48–49. [COBISS.SR-ID 195534599]
 5. BOŽOVIĆ, Ratko. Pomračenje središta: (javnost i mediji). Zlatna greda, ISSN 1451-0715, okt. 2004, god. 4, br. 36, str. 13–16. [COBISS.SR-ID 198981895]
 6. BOŽOVIĆ, Ratko. Unižavanje prirode: o odnosu prirode i kulture. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jan–febr. 2004, god. 4, br. 27/28, str. 8–11. [COBISS.SR-ID 193533959]

2005.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Jezik – ključ kulture. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jul–avg. 2005, god. 5, br. 45/46, str. 20–23. [COBISS.SR-ID 207794439]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. O umetnosti Mediterana. Theoria, ISSN 0351-2274, 2005, god. 47, br. 3/4, str. 9–11. [COBISS.SR-ID 146043148]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Pustolovina igre. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jan–febr. 2005, god. 5, br. 39/40, str. 25–28. [COBISS.SR-ID 202109447]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Srebrenica, les monstres sont parmi nous. La Règle du jeu, ISSN 1148-8700, 2005, str. 207–209. [COBISS.SR-ID 518041175]
 5. BOŽOVIĆ, Ratko. Čarolija hazarda. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, mart 2005, god. 5, br. 41, str. 17–19. [COBISS.SR-ID 207887111]

2006.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Vizuelna gramatika. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, okt. 2006, god. 6, br. 60, str. 16–19. [COBISS.SR-ID 220447751]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Moral naučnika. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jan–febr. 2006, god. 6, br. 51/52, str. 18–21. [COBISS.SR-ID 214401031]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Nadmetanje sa sobom. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jun–jul 2006, god. 6, br. 56/57, str. 14–18, ilustr. [COBISS.SR-ID 216342279]

2007.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Po–etika avangarde. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jan–febr. 2007, god. 7, br. 63/64, str. 33–36. [COBISS.SR-ID 221431559]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Forme nekreativnog postojanja. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, april 2007, god. 7, br. 66, str. 25–30. [COBISS.SR-ID 223741703]

2008.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Od slobodnog vremena do dokolice. Kultura, ISSN 0023-5164, 2008, br. 120, str. 101–122. [COBISS.SR-ID 153893644]

2009.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Grad i kultura. Kultura, ISSN 0023-5164, 2009, knj. 122/123, str. 11–19. [COBISS.SR-ID 167482892]

2010.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Metafizičko putovanje. Art 032, ISSN 1451-0197, 2010, god.12, br. 20/21, str. 114–115, ilustr. [COBISS.SR-ID 185168396]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Spektakl i medijska kultura: fragmenti. Kultura, ISSN 0023-5164, 2010, knj. 126, sv. 1, str. 13–52. [COBISS.SR-ID 173917708]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Stranputica kiča. Sociološka luča, ISSN 1800-6167, 2009, god. 3, br. 2, str. 3–17.

2011.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Spektakl – virtuelna stvarnost. Politički život, ISSN 2217-7000, 2011, br. 2, str. 63–71. [COBISS.SR-ID 514785879]

2013.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Igra ili ništa: igra – temelj kulture. Kultura, ISSN 0023-5164, 2013, br. 140, str. 79–99. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0023-5164/2013/0023-51641340079B.pdf, doi: 10.5937/kultura1340079B. [COBISS.SR-ID 203388172]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Prećutani pisac Veljko Radović. Scena, Časopis za pozorišnu umetnost, ISSN 0036-5734, god. L, br. 4, str. 35–42.

2014.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kriza medijske komunikacije = Media communication crisis. Medijski dijalozi, ISSN 1800-7074, novembar 2014, god. 7, br. 20, str. 9–24. https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2014/12/medijski-dijlozi-br-20.pdf. [COBISS.SR-ID 522642276]

 

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Intelektualac u devetom krugu pakla, Teatron, časopis za pozorišnu umetnost, ISBN 0351-7500, god. XXIX, br. 170/171, str. 25–32.

2016.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Odsutna prisutnost (ka kulturi sjećanja). Medijska kultura, ISSN 1800-8577, 2016, br. 12, str. 12–16. [COBISS.SR-ID 518039383]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Raskršća jezika = Language crossroads. Medijski dijalozi, ISSN 1800-7074, maj 2016, god. 9, br. 24, str. 293–300. https://medijskidijalozi.files.wordpress.com/2016/07/md-broj-24-c5a1tampa.pdf. [COBISS.SR-ID 522532708]

 

Prikazi

1986.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Dogmatski antidogmatizam: Ratko Peković, Ni rat ni mir, (Panorama književnih polemika 1945–1965), Filip Višnjić, Beograd, 1986. Књижевне новине, ISSN 0023-2416, 1987, 39, 744–745, str. 10. [COBISS.SR-ID 4213007]

1989.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Bespoštedna kritika institucija nad „Svetkovinom svesnosti” Ivana Iliča. Gradina, ISSN 0436-2616, 1989, 24, 2, str. 97–99. [COBISS.SR-ID 8172559]

1993.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. [Mijo Mijušković]. Politika, ISSN 0350-4395, 90, 28803, str. 19. [COBISS.SR-ID 35908098]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Neumitnost propadanja. Politika, ISSN 0350-4395, 90, 28507, str. 19. [COBISS.SR-ID 33312002]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Cvetko Lainović: Boja duše, Valjevo, 1993. Borba, ISSN 0350-7440. Beogradsko izd., 71, 56, str. 14. [COBISS.SR-ID 32856066]

1994.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Sveta Lukić: Književna Evropa? НИН, ISSN 0027-6685, 2265, str. 45. [COBISS.SR-ID 37890050]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Slobodan Vučetić: Demokratija bez dokaza, Beograd, 1994. НИН, ISSN 0027-6685, 2273, str. 45. [COBISS.SR-ID 38455810]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Cvetan Todorov: Mi i drugi, Beograd, 1994. НИН, ISSN 0027-6685, 2277, str. 42. [COBISS.SR-ID 38460930]

 

1995.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Ranko Radović: Vrt ili kavez, Novi Sad, 1995. НИН, ISSN 0027-6685, 2321, str. 42–43. [COBISS.SR-ID 42136834]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Snaga majstorstva. Stvaranje, ISSN 0039-422X, 50, 3–5, str. 477–481. [COBISS.SR-ID 45645058]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Sreten Petrović: Uvod u kulturu Srba, Niš, 1994. НИН, ISSN 0027-6685, 2309, str. 42. [COBISS.SR-ID 41206274]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Žarko Trebješanin: Šta Frojd zaista nije rekao, Beograd, 1994. НИН, ISSN 0027-6685, 2313, str. 40–41. [COBISS.SR-ID 41211906]

2000.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kopernikanski obrt. Književnost, ISSN 0023-2408, 2000, god. [55], knj. [106], sv. 3/4, str. 351–357. [COBISS.SR-ID 91555852]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Palanka – naša sudbina. Književnost, ISSN 0023-2408, 2000, god. 50, sv. 11/12, str. 1350–1357. [COBISS.SR-ID 78156546]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Senzibilni homo ludens. Književnost, ISSN 0023-2408, 2000, god. 55, sv. 5/6, str. 625–629. [COBISS.SR-ID 91473676]
 4. BOŽOVIĆ, Ratko. Čarolije dosetke. Ovdje, ISSN 0475-1159, 2000, god. 31, 376/378, str. 31–32. [COBISS.SR-ID 76998402]

2001.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Smeh usamljenika. Književnost, ISSN 0023-2408, 2001, br. 7–8–9, str. 904–920. [COBISS.SR-ID 25258255]

2002.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Sumrak intelektualca. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, jan. 2002, god. 2, br. 3, str. 34–37. [COBISS.SR-ID 209110023]

2003.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Od gneva do smeha. НИН, ISSN 0027-6685, 13.03.2003, br. 2724, str. 46–47. [COBISS.SR-ID 106573068]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Strast vrednovanja. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, nov. 2003, god. 3, br. 25, str. 16–20. [COBISS.SR-ID 192162567]

2005.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Majstorstvo satiričara. Književni magazin, ISSN 1451-0421, 2005, god. 5, br. 52, str. 50–51. [COBISS.SR-ID 129875468]

2006.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Igra robota. Zlatna greda, ISSN 1451-0715, maj 2006, god. 6, br. 55, str. 16–18. [COBISS.SR-ID 214832647]

 

2010.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Pejzaži duše. Nova Zora, ISSN 1512-9918, 2010, br. 25/26, str. 297. [COBISS.SR-ID 243881484]

2011.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Irena Kuletin-Ćulafić: Estetička teorija arhitekture Marka--Antoana Ložijea, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2011. Arhitektura i urbanizam, ISSN 0354-6055, 2011, br. 32, str. 93–94. [COBISS.SR-ID 41668623]

2014.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Prećutani pisac: Veljko Radović. Scena, ISSN 0036-5734. Srpskohrv. izd., okt–dec. 2014, god. 50, br. 4, str. 35–42, fotogr. [COBISS.SR-ID 295122439]

2015.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Intelektualac u devetom krugu pakla: Na margini drame „Krik iz Crne šume”. Teatron, ISSN 0351-7500, 2015, god. 39, br. 170/171, str. 25–32. http://mpus.org.rs/wp-content/uploads/2016/11/Teatron-170-171-Web.pdf. [COBISS.SR-ID 236860428]

2017.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Analitička misao. Anali Ogranka SANU u Novom Sadu, ISSN 1452-4112, 2017, za 2016, br. 12, str. 144–155. [COBISS.SR-ID 524256100]

 

Predgovori i pogovori

2006.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Virus kritičkog mišljenja. U: MARTINOVIĆ, Savo (ur.), RAJKOVIĆ, Veljko (ur.), TOFČEVIĆ, Dean (ur.). Rijetke čestice: antologija crnogorskog aforizma. Podgorica: Udruženje humorista i satiričara Crne Gore, 2006, str. 495–501. [COBISS.SR-ID 518040663]

2007.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Što smešnije, to tužnije. U: LJUBIČIĆ, Dragoljub, ŽIVKOVIĆ, Dobrosav Bob. Nacionalni park Srbija. 2, Polusmak polusveta (Biblioteka Bez dlake na jeziku). 2. izd. Beograd: Kreativni centar, 2007, str. 117–118. [COBISS.SR-ID 518040151]

2011.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Tajnoviti junaci. U: VUKSANOVIĆ, Miro. Semolj ljudi: azbučni roman u 919 priča o nadimcima (Odabrani romani Mira Vuksanovića). Beo-
  grad: Beogradska knjiga, 2011, str. 575. [COBISS.SR-ID 307719175]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Tri priče tri puta dnevno. U: VUKSANOVIĆ, Miro. Semolj ljudi: azbučni roman u 919 priča o nadimcima (Odabrani romani Mira Vuksanovića). Beograd: Beogradska knjiga, 2011, str. 577. [COBISS.SR-ID 307721223]

2012.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Prevratnička misao Jovice Stojanovića. U: STOJANOVIĆ, Jovica. Strah od žena: fenomen ženske agresivnosti. Beograd: Čigoja štampa, 2012, str. 539–544. [COBISS.SR-ID 518035543]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Svijet ljepote Višnje Kosović u „Bokeškom vidokrugu”. U: KOSOVIĆ, Višnja. Bokeški vidokrug (Biblioteka Savremena poezija). Podgorica: Unireks; Beograd: Janiks, 2012, str. 79–83. [COBISS.SR-ID 518040407]

2013.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Nedovršena dovršenost. U: Vrtlog iluzije. Beograd: Narodna knjiga, 2013, str. 5–7. [COBISS.SR-ID 518034775]

2016.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Kriza medijske komunikacije. U: JANIĆIJEVIĆ, Jasna. Medio-
  grafija
  (Biblioteka Kultura). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2016, str. 245–260. [COBISS.SR-ID 518037335]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Odlazak disidenta. U: Đukić, Ljubomir. Milovan Đilas kao paradigma, (Biblioteka Posebna izdanja). Beograd: Albatros plus, 2016, str. 273–279. [COBISS.SR-ID 518036567]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Simpatije i kritika. U: JOKANOVIĆ, Vladimir. Najjači je korijen u kamenu: verbalna razglednica Crne Gore (Edicija Posebna izdanja). (2. dopunjeno izd.). Novi Sad: Bistrica, 2016, str. 61–64. [COBISS.SR-ID 518040919]

2017.

 1. BOŽOVIĆ, Ratko. Analitička posrnuća konzumerizma. U: Vujačić, Lidija, Antropologija konzumerizma. Medijska kultura, ISSN 1800-8577, 2017, br. 13, str. 5–8. [COBISS.SR-ID 518038359]
 2. BOŽOVIĆ, Ratko. Trijumf individualiteta. U: Mandić, Božidar. Živeti vinčanski. Beograd: Pešić i sinovi, 2017, str. 125–129. [COBISS.SR.-ID 241421580]
 3. BOŽOVIĆ, Ratko. Umetnost kao čin slobode, U: Belić, Milija. Izazov modernosti. New Momment/Arhipelag, 2017. Str. 7–18, ISBN 978-86-523-0205-5, [COBISS.SR-ID 226563852]

 

 

 

dr Radosav Božović