Predmeti

FU4MN
Metodika nastave

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: