Predavači

Asistent
mr Aleksandra Vuković

Aleksandra Vuković rođena je u Nikšiću 4. V 1981. godine, đe je završila osnovnu školu „Milija Nikčević“ i gimnaziju „Stojan Cerović“. Dobitnica je diplome Luča i Nagrade Skupštine opštine Nikšić, za ostvareni opšti odličan uspjeh u svim razredima osnovne i srednje škole.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za srpski jezik i književnost sa prośečnom ocjenom 9, 39. Profesorka je crnogorskog jezika i književnosti.

Magistrirala je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Podgorici na temu Diplomatski profil književnog nobelovca-Ivo Andrić sa prośečnom ocjenom 10.
Trenutno pohađa magistarske studije na Humanističkim studijama (Studije roda-Ženske studije).

Od oktobra 2012. godine studentkinja je Doktorskih naučnih studija teorije dramskih umetnosti, medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Koautorka je prve Čitanke za IV razred gimnazije na crnogorskom jeziku.

Autorka je i voditeljka emisije TEKSTura na televiziji Montena.

Zbori i piše engleski i ruski jezik.

Na Fakultetu umjetnosti je angažovana kao asistentkinja na predmetima Sociologija umjetnosti, Uvod u umjetnost, Postdramsko pozorište i Velike umjetničke epohe.

mr Aleksandra Vuković