Predmeti

FU2IURB
Istorija umjetnosti renesanse i baroka

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

..

Angažovani predavači: