Predmeti

FU4IU18V
Istorija umjetnosti 18. i 19. vijeka

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: