Predmeti

FU2VKE
Velike književne epohe

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje studenata sa razvojem cjelokupne istorije svjetske književnosti. Studenti bi trebalo da usvoje znanja o osnovnim karakteristikama pojedinih epoha, osnovna znanja o glavnim predstavnicima, te problematiku analize i sinteze reprezentativnih književnih djela u cjelini istorijskog razvoja književnog jezika. Redosljed izlaganja biće hronološki obrnut, od postmodernizma i modernizma do antike i Biblije.

Angažovani predavači: