Predmeti

FU2VKE
Velike književne epohe

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: