Predmeti

FU1UUUM
Uvod u umjetnost

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 40
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: