Predmeti

FU1SOCU
Sociologija umjetnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je analiza svih važnih aspekata sociologije umjetnosti, različitih teorija i pristupa. Prateći civilizacijske i globalne promjene savremenog društva i njegovog vrijednosnog sistema, u sociologiji umjetnosti se umjetnost prepoznaje kao najslobodniji vid bivstvovanja i kao beskrajno istraživanje čovjekovog subjektiviteta. Umjetničko djelo nastalo iz stvaralačke igre kao igra stvaranja, sa svojom unutrašnjom svrhovitošću, doživljajnom autonomijom i nesputanom samosvojnošću, mora imati kao društvenu pretpostavku slobodu umjetnika.

Angažovani predavači: