Predmeti

FU1SOCU
Sociologija umjetnosti

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: