Predmeti

FU4IU18V
Istorija umjetnosti 18. i 19. vijeka

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta je upoznavanje sa ključnim fenomenima, konceptima, predstavnicima i izrazima evropske vizuelne kulture tokom 18. i 19. vijeka, kao i razumijevanje osnovnih vrijednosti rokokoa, neoklasicizma, romantizma, realizma, akademizma i ostalih „izama“ 19. vijeka, te njihovog uticaja na savremeni svijet.

Angažovani predavači: