Predmeti

FU3TK
Teorije kulture

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Cilj izučavanja ovog predmeta jeste upoznavanje sa različitim teorijama kulture, konkretno:funkcionalističkom, strukturalističkom, psihoanalitičkom, kritičkom, hermeneutičkom ipostmodernom teorijom kulture. Pored toga, na nastavi će se obraditi odnosi između pridode ikulture, te civilizacije i kulture, i objasniti neke specifičnosti u obasti kulture, kao što su simboli, mit,magija... Kao ishod izučavanja datog predmeta očekuje se da student razumije kompleksnostpojma kulture i njenih različitih pojava.

Angažovani predavači: