Predmeti

FU3TK
Teorije kulture

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: