Predmeti

Opšti smjer - 7. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU7UM
Umjetnost moderne
FU7UM 8
40
Da
40
FU7APR
Akademsko pisanje i retorika
FU7APR 8
40
Da
40
FU7TUŽ
Teorija umjetničkih žanrova
FU7TUŽ 8
40
Da
40
FU7IUCG
Istorija umjetnosti Crne Gore
FU7IUCG 6
30
Ne
30
FU7MIT
Muzika i tehnologija
FU7MIT 6
30
Ne
30
Opšti smjer - 8. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FU4IiAuIMK
Istraživanja i analize u integrisanim marketinškim komunikacijama
FU4IiAuIMK 6
30
Ne
30
FU4PiPuO
Principi i praksa u oglašavanju
FU4PiPuO 6
30
Ne
30
FU4P
Pedagogija
FU4P 6
30
Ne
30
FU4MN
Metodika nastave
FU4MN 6
30
Ne
30
EMFU8
Etnografija Mediterana
EMFU8 8
45
Da
45
FU8SPR
Specijalistički rad
FU8SPR 10
15
Da
15